Trendzavarók

magyar szabadsagharcosMottó:Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre.
Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.” (Mt 10,34)

A kereszténység közkeletű vélekedés szerint a türelem, béke és szeretet vallása – legalábbis ezt hirdeti magáról. Ez az, amit ma a Világ elvár az Egyháztól: csendesen illeszkedjen be a neki megszabott társadalmi keretek közé, ne politizáljon, ne akarja másoknak megmondani, mi a helyes – hiszen a vallás magánügy. Ehhez képest a mai Evangélium is “törlendő” a Szentírásból, mert azt az “intoleráns”, “militáns”, “fundamentalista” vallásosságot tükrözi, amelynek a “tolerancia, pluralizmus és nyitott gondolkodás” elvein felépülő, fejlett demokratikus rendszerekben nincs helye, és amelyet a “jó” keresztények sem vallanak már magukénak. Sajnálattal közöljük azonban, hogy a Szentírást cenzúrázni nem áll módunkban – még a politikai korrektség nevében sem.

A mai Evangélium Lukácstól hozza Jézus szavait, ahol a viszály képe a tűz és a keresztség képeivel kapcsolódik össze; ennél is radikálisabb azonban Máté leírása, ahol Jézus csak a kard képét használja. A tűz  az Ószövetségben is Isten haragjának megnyilvánulása, amely elpusztítja a gonoszságot és a gonoszt (pl.: Ez 22,31, Szof 1,18), tulajdonképpen erre utal a pokolban örökkön égő tűz képe is.  A próféták azonban az Istentől leszálló tüzet egyben a világ megtisztításának eszközének is látták, ezért megjelent egy másik tűzzel kapcsolatos kép is: a tűz kiégeti a salakanyagot a nemesfémből (Mal 3,3); erre utal Keresztelő János is, amikor arról beszél, hogy a Messiás tűzzel és Isten Lelkével fog megfürdetni (Mt 3,11). Így válik a tűz – és ezzel jutunk el a tűz Jézus által használt jelentéséig – a Szentlélek jelképévé, aki azért jön a világba, hogy megtisztítsa azt: meggyőzze a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről (Jn 16,8). Ahhoz azonban, hogy Jézus elküldje a világba a Szentlelket, hogy a megváltott emberiség Szószólója legyen, szükséges, hogy Jézus megkeresztelkedjék, eltemetkezzék a halálba (Róm 6,4) vagyis elszenvedje a kereszthalált (Jn 16,7). Első látásra e két kép nem áll szoros kapcsolatba a harmadikkal, a meghasonlás képével, amely Máté leírásában önállóan áll; Lukács azonban nem véletlenül kapcsolja össze e három képet.

A Máté szerinti Evangéliumban használt kard többrétegű jelentéssel bír. Először is, a kard: fegyver, a harc eszköze. Jézus, akinek neve is az: “Jahve, a Szabadító”, azért jött, hogy felszabadítsa az embert a Sátán és a bűn szolgaságából (Jn 8, 31-34). A Sátán persze önszántából nem enged minket szabadon, ezért erővel kell elvenni tőle a zsákmányt (Mt 12,29), így Jézus valójában szabadságharcot hirdetett.  Mint minden szabadságharc, ez is a béke és rend megzavarásával jár: a hatalmon lévők szemében az uralmuk ellen szabadságuk védelmében felkelők mindig is a békét megzavarók lesznek, akiket a (társadalmi, birodalmi) béke fenntartására hivatkozással le kell verni.  Minden rendszernek, minden elnyomásnak vannak haszonélvezői, akik a szabadságtörekvéseket személyük elleni támadásnak veszik, és tűzzel-vassal harcolnak ellene. Aki az elnyomásból, kizsákmányolásból él, annak számára a szabadság és az igazságos rendezés lehetőségei beszűkülését jelenti, amit senki sem szeret elszenvedni, és van, aki elég gátlástalan ahhoz, hogy ezt minden eszközzel megakadályozza. Természetesen a Sátán és a bűn elleni harc elsősorban szellemi síkon folyik, így Jézus nem fizikai erőszakra, hanem a bűn elleni küzdelemre szólít fel minket: a megtérésre és az Evangélium hirdetésére. Ne feledjük azonban: az igazság kimondása, saját cselekedeteink igazsághoz igazítása is ellenségeket szerezhet nekünk, hiszen a bűnre felépített rendszerek alapjait rengeti meg, és ezt jól tudják azok is, akik ezeknek a rendszereknek a haszonélvezői.

A kard másik sajátossága, hogy vágóeszköz, amellyel bizonyos dolgokat ketté lehet metszeni. Nem véletlen, hogy a Jelenések Könyve a meghasonlást hozó vörös lovasnak is hosszú kardot ad jelképül (Jel 6,3). Ebben az értelemben használja a kard képét az Isten Igéjére a Jelenések Könyve (Jel 1,16) és a Zsidókhoz írt levél is: “az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4, 16). A megoszlás és meghasonlás tehát szorosan összefügg az ítélet gondolatával. Jézus eljövetelével ugyanis az emberek válaszút elé kerültek, és választásuk alapján két csoportra oszlanak: “Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,18). Az Isten az igazság révén tesz szabaddá minket (Jn 8,31), azonban az igazság kimondása – amely az Egyháznak mindenkor feladata – sokszor ellenkezést szül. Az Egyház lojalitása sohasem terjedhet addig, hogy az igazság kimondására vonatkozó kötelezettségét elhanyagolja. Ha az a rendszer, amelyben él, valóban a keresztényi értékekre épül fel, az igazság kimondása – jóllehet időlegesen zavaró lehet – nem rengeti meg, hanem megtisztítja és ez által megerősíti a rendszert; olyan rendszerhez pedig, amelynek alapja a bűn, az Egyház nem lehet lojális.Természetesen az igazság kimondása az Egyház saját életére vonatkozóan is kötelezettség; a küzdő Egyház is folyamatosan rászorul az öntisztulásra és megújulásra a bűnbánat, megtérés és megbocsátás révén. Az igazság kimondása körében azonban fontos, hogy a bűnt, és ne a bűnöst vessük el. Itt e világban a világi és egyházi intézményeinket emberek működtetik, akiket meg-megkísért a bűn, és nem tudnak mindig ellenállni a kísértésnek. Ha tehát  bűnt tapasztalunk, ez önmagában nem lehet indok arra, hogy magát az intézményt vessük el, mert nem tudunk olyan emberi intézményt megalkotni, amely kiküszöböli a bűnt; csak arra törekedhetünk – erre viszont törekednünk kell – hogy a meglévő, eredendően jó, de rosszul működő intézmények működésén javítsunk.

Végül az a mozdulat, amellyel a kard használható, eszünkbe juttathatja azt is, hogy a héber nyelv teremtésre használt szava (bara) is eredetileg kettéhasítást jelent. A kettéhasítás révén Isten az össze nem tartozó dolgokat elválasztja egymástól, és ez által rendet tesz a világban. Jézus eljövetelével megkezdődött az új teremtés, a rendrakás a bűn által összekuszált világban (az ördögnek fordított görög diabolosz szó valójában “széthajigálót” jelent). El kell választani egymástól a jót és rosszat, az értékest az értéktelentől, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek (Mt 13,30). Addig, amíg a bűn erényként dicsőíthető, az abnormális normálisnak tekinthető, nem lesz rend a világban, csak zűrzavar, amely a Sátán uralmát és az ember rabszolgaságát hosszabbítja meg. Isten a megváltás révén újjá akarja teremteni a bűntől megsebzett világot, és vissza akarja állítani az ember eredeti méltóságát (ez az igazi revolúció!), ugyanakkor az ember szabadságát nem veszi el: van aki együtt akar vele működni ebben, és van, aki nem. Ez a két csoport nem egy irányba halad, ezért szükségképpen szembekerül egymással, még egy családon belül is. Bár fontos a családon belüli béke, hiszen ezt Isten is nagyra értékeli (Sir 25,1), ezért – már csak felebaráti szeretetből is – törekednünk kell arra, hogy lehetőleg családtagjainkkal együtt haladjunk az Isten útján, de ha ők nem hajlandók velünk együtt elindulni és járni ezen az úton, nekünk akkor is el kell indulnunk, ha ezáltal a családi egység felbomlik. (Az Egyház éppen ezért köti engedélyhez a különböző felekezetűek házasságát, hogy az eltérő meggyőződés később ne törje meg a családi egységet, nem pedig azért, mert nem kedveli vagy lenézi a más vallásúakat).

Harcoljunk tehát magunk és embertársaink szabadságáért a megtérés és az Evangélium hirdetése révén, akkor is, ha ez által szembekerülünk szeretteinkkel, mert az elnyomatás csendjének megzavarásával a valódi, Istentől eredő szabadság rendjét építjük!

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: