Rabszolgatartók és hűbérurak

gályarabokMottó:– Miért böjtölünk, ha nem látod meg,
és miért sanyargatjuk magunkat, ha nem veszed észre?

– De lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek,
és sanyargatjátok munkásaitokat.

Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt.
Bizony, mostani böjtöléstek  soha nem szerez nektek meghallgatást a magasságban.” (Iz 58,3-4)

Ha egy nem hívő embert az egyház erkölcsi tanításáról kérdezünk, nagy valószínűséggel a nemiséggel kapcsolatos tanítást hozza fel: a házasságon kívüli nemi élet, a mesterséges fogamzásgátlás, az abortusz tilalmát, a homszexualitás elítélését. Kétségtelen, hogy ebben a világban, ahol a nemiség ennyire a kirakatba került, az Egyház tanításának sajátossága is e körben a legszembetűnőbb. Meglehetősen döbbenten hallgatják, ha felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Egyház által legsúlyosabbnak ítélt, égbekiáltó bűnök közül csak egy kötődik a nemiséghez (a szándékos homoszexuális cselekedet), míg a másik háromnak ehhez semmi köze. Még inkább meglepődnek, amikor megtudják, hogy az Egyház az ártatlan ember szándékos megölése mellett melyik két bűnt sorolja ide: a munkás bérének igazságtalan visszatartását és az özvegyek, árvák sanyargatását. De vajon mi, keresztények tudatában vagyunk-e ennek?

Bővebben

Reklámok

Önérték

vitorlásMottó:Mi az ember, hogy megemlékezel róla,
az ember fia, hogy gondot viselsz reá?” (Zsolt 8,5)

Néhány hónapja olvastam egy érdekes cikket a világhálón (Ne a gyermeket dícsérjük, hanem azt, amit csinál!), amely alapvetően az önértékelési zavarok kezeléséről szólt. Szerény véleményem szerint a cikkben említett kutatás – amely jól tükrözi az amerikai teljesítmény-központú szemléletet – alapvető módszertani hibáktól szenved, és valójában nem alkalmas annak feltárására, hogy mitől alakul ki a csökkent önértékelés  (az elsőként említett vizsgálat valójában azt tükrözi, hogy mit tartanak a szülők az önértékelési zavar okának, illetve hogyan gondolják azt orvosolhatónak; a második kísérlet pedig inkább arról tanúskodik, miként értékelik a csökkent önértékelésű gyermekek, ha kudarc éri az előtt őket, aki korábban személyes jótulajdonságukat dicsérte). Ennek ellenére – vagy éppen ezért ? – a cikk elgondolkoztatott: mi kell a helyes önértékeléshez, az egészséges önbecsülés kialakulásához?

Bővebben

Általános mozgósítás

erősítésMottó:Azt is mondom nektek:
Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt. 18,19-20)

Egész héten arra készültem, hogy írok néhány sort a múlt vasárnapi Evangéliumról, de ember tervez, Isten végez: Ferenc pápa böjt- és imafelhívása most fontosabb. Aki még nem értesült volna róla, Ferenc pápa azt kéri, hogy 2013. szeptember 7-én tartsunk szigorú böjti napot és virrasztva imádkozzunk vele együtt a világ, különösen is Szíria békéjéért. Valóban, ahogyan most mennek a dolgok, az ima marad az egyetlen fegyverünk, hiszen az Egyesült Államok háborúzni akar, ami azonban könnyen regionális háborúvá szélesedhet.

Bővebben