Hozott anyagból dolgozunk …

Mottó:Minden dolog páros, kiegészíti egymást,
nem alkotott semmit, ami csődöt mondana.” (Sir 42,24)

Nagyon tanulságos tanulmányozgatni egy katolikus társkereső oldalon az adatlapokat, különösen, ha az ember ténylegesen ismerkedni akar. A leírt szavak és a valós viselkedés ugyanis sokszor kiáltó ellentétben állnak egymással. Egy hölgy, aki “nyitott, kommunikatív lány”-ként jellemzi magát, a valóságban alig bírható rá egy átlagos élénkségű kommunikációra; egy másik, aki magát “komoly, konzervatív” személyiségnek írja le, és “hasonló gondolkodású” férfit keres, annyit válaszol, hogy “megnéztem a képedet, és szerintem nem működne”. Tévedés ne essék, most nem általában az igazmondásról gondolkodtam el, inkább arról, hogy miért mutatják magukat sokan másnak egy ilyen helyen, holott egy tartós kapcsolatban – amelynek reményében az ember egy ilyen helyre feliratkozik – úgyis kiderül az igazság. Azt hiszem, a kulcs abban van, hogy nem ismerjük, illetve nem tudjuk elfogadni az adottságainkat.  Bővebben

Reklámok

Átadólőszer nincs!

Mottó:Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak,
az ifjak is összeeshetnek erőtlenül.
De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak,
szárnyra kelnek, mint a sasok.” (Iz 40,30-31)

Megvallom őszintén, sokáig nem teljesen értettem, hogy mit akar Jézus mondani a vőlegény elé siető tíz szűz példázatával. Az rendben van, hogy van öt okos, meg öt balga, és az okosak visznek tartalék olajat is, de valahogy az okosak nem tűnnek túl rokonszenvesnek, hogy a tartalék-olajukat maguknak tartogatják. Itt Jézus talán az egészséges önzésre tanít bennünket?

Bővebben

Az őrkutya nem dúvad

Mottó:Ki minek nem mestere, hóhéra az annak.

Olvasom a Magyar Idők által a Kúria elnökével készített interjút, és egyre szomorúbb vagyok. Én mindig azt hittem, hogy az újságírás egy szakma, szigorú szakmai és etikai szabályokkal, de rá kell jönnöm, hogy ma még egy komoly kormánypárti sajtótermékben sem követelmény a szakmai és etikai szabályok betartása, és még az ország egyik legfőbb közjogi méltóságát sem tisztelik meg azzal, hogy egy valóban felkészült, tárgyilagos riportert küldjenek hozzá. Tudom, hogy nem várhatunk sokat egy egyszerű bulvárlaptól, de azért egy tekintélyes napilappal szemben nagyobb elvárásaink lennének, főleg, ha az ország szavazóinak többségét kívánja hírekkel ellátni.

Bővebben

Az Isten fegyverzete

Mottó:Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy
a gonosz napon ellenállhassatok,
és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.” (Ef 6,13)

Nem tudom, kedves Olvasóim, észrevették-e, de a világban kíméletlen háború dúl. Most nem pusztán a szomszédunkban zajló, ukrajnai polgárháborúra, a Szíriában, Líbiában, Nigériában, Szomáliában és a világ számos más pontján dúló harcokra, vagy a terrorizmusra gondolok. A világban hatalmas erők mozdulnak meg nap mint nap, hogy a kereszténységet visszaszorítsák, és mindazt, ami számunkra igazán fontos, megsemmisítsék. Ez a harc nem az olajért, gyémántért vagy a nagyobb profitért zajlik, hanem a legnagyobb kincsért, amelyért semmi sem elég drága: az emberi lelkekért, az üdvösségünk ellen. Bővebben

Fából vaskarika?

Mottó: Jaj nektek, törvénytudók,
mert az emberekre elviselhetetlenül nehéz terheket raktok,
de magatok egy ujjal sem mozdítjátok a terhet.” (Lk 11,46)

Az elmúlt hetekben olvasgattam az Amoris laetitia… kezdetű enciklika kapcsán korábban kirobbant vitáról szóló cikkeket. Bevallom, kissé furcsa érzésem támadt: mintha a XVIII. századba kerülünk volna vissza, amikor a Jézus Társaságát a ferencesek feljelentették a pápánál az Európán kívüli misszióikban alkalmazott hittérítő módszereik, vagyis a helyi viszonyokhoz történő túlzott alkalmazkodásuk miatt (Kínában például a missziós siker érdekében a katolikus teológiai kifejezéseket a konfuciánus vallás hagyományos fogalmaival fordították le, az ősök tiszteletét beemelték a helyi katolikus liturgiába) a katolikus hit tisztaságának feladásával, a tridenti zsinat rendelkezéseinek megszegésével vádolva őket. Most van egy Assisi Szent Ferencről nevezett jezsuita pápánk, akit – jobb híján – a katolikus közvéleménynél jelentettek fel, hasonló vádakkal.

Bővebben

Sivatagi hadművelet

Mottó:Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust,
hogy az ördög megkísértse.” (Mt 4,1)

Az Egyház a nagyböjt első vasárnapján Krisztus megkísértésének történetét adja elénk az Evangéliumban. A mi negyvennapos böjtünknek Jézus negyvennapos pusztai böjtölése az előképe, nem árt tehát, ha jól értjük, mit is akar ez a történet mondani nekünk. A magyarázatok általában a három kísértést boncolgatják, pedig legalább ennyire érdekes a megelőző negyven nap.

Bővebben

Oly’ nehéz a választás IX. – Maradjunk kapcsolatban!

Mottó:Hagyjátok el tehát a hazudozást,
beszéljen mindenki őszintén embertársával,
hiszen tagjai vagyunk egymásnak.
Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek.
A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. ” (Ef 4,25-26)

Előző bejegyzéseimben arról írtam pár gondolatot, hogy milyen tévutakat látok a fiatalok házasságra való felkészítésének bevett módszereiben. Írtam a keresztény individualizmus csapdájáról, a különneműek elszigetelésének káros voltáról, az egyetemes receptek hiányáról és a megfelelőségi vizsgálat félrevezető voltáról. Okkal merülhet fel hát sokakban, hogy ennyi bírálat után mi az, amit én magam kívánatosnak látnék. Vájt fülű Olvasóim, akik több írásomat is figyelmesen olvasták, persze már nyilván sejtik, hogy a kapcsolat-központú megközelítést tartom kívánatosnak; de mit is jelent ez a gyakorlatban?

Bővebben