A fényből visszatekintve

Mottó:Ha Krisztussal meghaltunk,
hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” (Róm 6,8)

Jócskán bent vagyunk a Nagyböjtben; ezzel az időszakkal a nem hívő emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni, és ennek az oka részben az, hogy sokszor a hívők sem értik, mi végre ez a rendszeres évi “tisztítókúra”.  Az odáig rendben van, hogy ez által a Húsvétra készülünk fel,  de azt hiszem ebben a felkészülésünkben általában elsikkad egy igen lényeges szempont: a Nagyböjt nem az önmegváltás időszaka, hanem a megváltás elfogadásáé. Bővebben

Reklámok

Az én szabadságom a te szabadságod? III.

teraszMottó:Az ő alkotása vagyunk:
Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket;
ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.” (Ef 2,10)

Előző bejegyzésemben a filozófiai szabadság-fogalom másik gondolati hagyományával, a perszonalista szabadságfogalommal foglalkoztam, azon belül is különösen a szabadság biblikus alapokon álló fogalmával, amely szerint a szabadság a korlátozott emberi lét keretei között a lehetséges magatartások közti választás képességét jelenti; a szabadság  önmagában nem teszi az emberi cselekedeteket értékessé, csak lehetővé teszi, hogy az ember értékes cselekedeteket hajtson végre; a szabadság azért érték, mert lehetővé teszi, hogy az ember jót tegyen úgy, ahogyan csak ő tud jót tenni.De milyen gyakorlati következményei vannak a szabadság ilyen elméleti megközelítésének? Mit jelent a keresztény ember számára szabadon élni?

Bővebben

Hadgyakorlat

Mottó:Gyakorlat teszi a Mestert.

Ismét megkezdődött a Nagyböjt, amely a bűnbánat és az aszkézis ideje minden katolikus hívő részére. Tapasztalataim szerint sokan értetlenül állnak ez előtt. Minek kell magunkat sanyargatnunk? (Nincs elég bajunk e nélkül is?) Mások különböző alternatív magyarázatokkal azt próbálják elmagyarázni, hogy a téli igénybevétel után a tavasz kezdetén ez az önmegtartóztató időszak milyen hasznos – a testünknek. Az Egyház a nagyböjttel is Jézust akarja követni, aki megkeresztelkedése után, nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napig böjtölt a pusztában. Jézus ezzel is példát adott nekünk, de –mivel maga bűntelen volt – nem annyira a bűnbánatra, mint inkább az aszkézisre. De mi is az az aszkézis?

Bővebben

A vánkos

Mottó: „…eljött az Emberfia, eszik, iszik, és azt mondják:
’Lám, falánk és borissza ember, vámosok és bűnösök barátja.’”(Mt 11,19)

A tegnapi evangélium grandiózus jelenetet ír le: a háborgó Genezáreti-tavon hánykolódnak a bárkák, hatalmas hullámokat korbácsol fel a viharos szél, amelyek már-már megtöltik vízzel a hajókat. Aztán Jézus parancsol a szélnek és a tengernek, a hullámok elülnek, az ég kitisztul, a bárkák a csillagok fényénél csendesen úsznak tovább.

Bővebben