Nem mumus

Mottó:A megroppant nádat nem töri le,
a pislákoló mécsbelet nem oltja el,
míg győzelemre nem viszi az igazságot.
Az ő nevében bíznak a pogány népek.” ” (Mt 12,20-21)

Előző bejegyzésemet olvasva talán sokan felkapták a fejüket, amikor azt írtam, hogy Isten vállalja az erkölcsi rossz kockázatát is annak érdekében, hogy az üdvösségre, a teljes életre vezessen minket, és ezért nem kell kétségbe esnünk, ha szembesülünk a bennünk lévő, sőt növekedő rosszal. Néhányan bizonyára meg is botránkoztak ezen, és többé már nem lesznek az oldal rendszeres olvasói. Pedig csak szokatlan ez a gondolat számunkra, mert legtöbben még mindig nem léptünk túl a farizeusok gondolkodásmódján.

Bővebben

Reklámok

A fényből visszatekintve

Mottó:Ha Krisztussal meghaltunk,
hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” (Róm 6,8)

Jócskán bent vagyunk a Nagyböjtben; ezzel az időszakkal a nem hívő emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni, és ennek az oka részben az, hogy sokszor a hívők sem értik, mi végre ez a rendszeres évi “tisztítókúra”.  Az odáig rendben van, hogy ez által a Húsvétra készülünk fel,  de azt hiszem ebben a felkészülésünkben általában elsikkad egy igen lényeges szempont: a Nagyböjt nem az önmegváltás időszaka, hanem a megváltás elfogadásáé. Bővebben

Jézussal az úton

keresztutMottó:Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában,
úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,14-16)

Nagypéntek van, Krisztus kínszenvedésének és halálának az emléknapja. Az Egyház Jézus szavaira (“eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek” Mk 2, 20) emlékezve gyászol ezen és a következő napon, ezért nincsenek szentmisék, csak egy igeliturgia péntek este. Szép szokás azonban a keresztúti ájtatosság, amelynek keretében a hívek Jézus szenvedésére emlékezve igyekeznek felszítani magukban az elhatározást a megtérésre. Ezúttal – rendhagyó módon – én is ilyen útra hívok mindenkit.

Bővebben

Belül tágasabb

szivárványMottó:Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet,
hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra.” (Ter 8,21)

A Biblia első lapjain, a Teremtés könyvének első fejezeteiben nagy mítoszok találhatók, amelyeket még a nem hívők is jól ismernek – legalábbis ezt gondoljuk. Hűséges olvasóim valószínűleg emlékeznek rá, hogy már foglalkoztam röviden a teremtéstörténettel (Genezis), a bűnbeesés történetével (Fekete, fehér, igen, nem), Káin és Ábel történetével (Zöld szemű szörnyeteg) és a bábeli torony történetével (Bábelből jelentjük …). Nem foglalkoztam viszont még a vízözön történetével, mert túlságosan nagy falatnak tűnt. Most is annak tartom, de talán megtaláltam hozzá a kulcsot …

Bővebben

Mit ér az Ember?

Mottó: Egykor királyok voltak,
most a Gyűrű rabszolgái.

Húsvét közeledik, a távképtársaságok egy része igyekszik ehhez igazítani műsorrendjét. Néhány csatorna bizonyára műsorára tűzi a Passió című filmet is. Jézus szenvedésének brutálisan naturális ábrázolása sokakat megbotránkoztat. Nem kevesen vannak, akik szerint nem lehet a szeretet istene az, aki eltűri, sőt egyenesen elvárja e szörnyűségek megtörténtét. Ahogy Koppány énekli az István a királyban: “Nem kell olyan Isten, aki megöli Egyfiát”. Nézzünk magunkba: vajon mi is így gondoljuk?

Bővebben