Élesedő kép

Mottó:A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém,
hanem az Atyáé, aki engem küldött.

Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok.
S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya,
megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,24-26)

Mostanában történt, hogy egy lelkiségi mozgalomról szerettem volna ismereteket szerezni a világhálón, és keresés közben több olyan honlapra bukkantam, ahol olyan, magukat katolikusnak tartó emberek írnak, akik elutasítják a II. vatikáni zsinat tanítását és reformjait. Mivel úgy tűnik, hogy a világhálón terjedőben van ez az eszmeiség, úgy gondoltam, talán nem árt néhány tévedésükre felhívni a figyelmet, mert mindez árt az Egyháznak, hiszen a Szent Hagyományra hivatkozással eretnekséggel vádolják az Egyház II. vatikáni zsinatot elfogadó többségét, elvetik a dogmafejlődés lehetőségét és a liturgikus reformot.

Bővebben

Reklámok

Logiké latreia

Mottó:Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak benneteket,
s arra rendeltelek, hogy menjetek,
teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (Jn 15,16)

Az Evangéliumok egyhangú tanúsága szerint a tanítványok nehezen hitték el, hogy Jézus valóban feltámadt. Az elmúlt vasárnap éppenséggel Tamás apostol történetét olvasták fel templomainkban, aki ilyenkor mindig megkapja a “hitetlen” jelzőt. Nálunk is elhangzott a szentbeszédben, hogy Tamás, meglátva Jézust, “bűnbánatot tartott”. Ez is arra utal, hogy hajlamosak vagyunk erkölcsi szempontból megítélni Tamás apostol magatartását. De vajon valóban az Istennel való tudatos és szándékos szembehelyezkedésről (tehát bűnről) van-e szó esetükben, ami erkölcsileg elítélhető?

Bővebben

Egyházi anatómia

Mottó:A test ugyan egy, de sok tagja van,
a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is.
Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben
egy testté lettünk a keresztséggel.
” (1Kor.12,12-13.)

Ezen a héten tartjuk az ökumenikus imahetet, amikor mi, a különböző keresztény felekezetek hívei közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Nagy lépés ez, különös tekintettel arra, hogy alig egy évszázada még kölcsönösen kitiltottuk egymást templomainkból. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a köztünk lévő különbségek nagy része fennmaradt. Az ökumenikus gondolat nem azt jelenti, hogy értékeinket félredobva valamiféle langyos közömbösségben forrjunk össze. A teljes és látható egység megteremtése csakis Krisztushoz, a forráshoz való visszatérés, keresztény közösségeink értékeinek újrafelfedezése és mélyebb megértése révén történhet. A látható egység megvalósulása tehát még várat magára, ám mi mégis legalább hetente megvalljuk hitünket Krisztus egyetlen Egyházában. Hogyan lehet ez?

Bővebben

Kétség és vita esetén az Egyház hivatalos dokumentumaihoz kellene fordulnunk


Mottó:Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16)

Ha igaz az, hogy az ember erkölcsi felfogása egyedi és szükségképpen esetleges, relatív, akkor hogyan állunk az Egyház erkölcsi felfogásával?
Az, aki az Egyházat merőben emberi intézménynek tekinti, természetesen készen áll a válasszal: ez is szükségképpen esetleges és relatív. Esetleg, ha jóindulatúan szemléli, még hozzáteszi, hogy az elmúlt kétezer év bizonyította, hogy nagyjából képes célját betölteni, vagyis lényegében helyes erkölcsi felfogás.

Bővebben