Sivatagi hadművelet

Mottó:Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust,
hogy az ördög megkísértse.” (Mt 4,1)

Az Egyház a nagyböjt első vasárnapján Krisztus megkísértésének történetét adja elénk az Evangéliumban. A mi negyvennapos böjtünknek Jézus negyvennapos pusztai böjtölése az előképe, nem árt tehát, ha jól értjük, mit is akar ez a történet mondani nekünk. A magyarázatok általában a három kísértést boncolgatják, pedig legalább ennyire érdekes a megelőző negyven nap.

Bővebben

Reklámok

A növekedés útján

leading_by_jesusMottó:Adjatok egy fix pontot,
és én kifordítom sarkaiból a világot!” (Arkhimédész)

A Szentírást a kiadók és fordítók előzékenyen fejezetekre, alcímekre és versekre osztották; vasárnaponként is csak egy-egy kisebb, jól láthatóan összetartozó részt hallunk az Evangéliumból. Néha azonban nem árt elgondolkozni azon, hogy az Evangélium szerzője milyen logika alapján helyezte egymás mellé az egyes részeket. Az elmúlt hetekben például egyre csak azon gondolkoztam, hogy hogyan is illik össze Lukács evangéliumának 17. fejezetében a mustármagos hasonlat és az úrról és szolgájáról szóló példázat. Nyilván nem véletlenül rakta ezeket Lukács egymás mellé, ráadásul a két részlet között nincs átvezető szöveg, így arra kell következtetnünk, hogy nagyon szorosan összetartoznak. Bővebben

Ünnepelj velünk!

prositMottó:Hiszen föltételezem rólatok,
hogy az én örömöm a ti örömötök is, mindnyájatoké.” (2Kor 2,3)

Úgy alakult, hogy a múlt hétvégén háromszor is hallottam Jézus három példabeszédét az elveszett bárányról, az elveszett drachmáról és a két fiúról. Harmadszorra figyeltem fel arra a mozzanatra, hogy a pásztor, az asszony és az apa örömét meg akarja osztani másokkal is. Azt hiszem, ez a hangulatfestőnek tűnő elem nagyon is fontos szerepet tölt be a példabeszédek helyes értelmének megtalálásában, főleg, ha jó összefüggésben szemléljük. Szerintem ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy a pásztor, az asszony és az apa annyira örül, hogy ezt nem tudja magában tartani, hanem ennél jóval többről. Bővebben

Miért mondasz engem jónak?

bőségszaruMottó:Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” (Mk 10,18.)

A mai evangéliumi részletet a “gazdag ifjú” címmel ismertetik a közkeletű bibliamagyarázatok, és ennek kapcsán a gazdagság veszedelmeiről szólnak, hiszen a történet szereplője egy gazdag ember, aki – legalábbis azon nyomban, amint erre Jézus felhívja – nem tud lemondani nagy vagyonáról. Én most mégsem ezen gondolkodtam el, hanem Jézus viselkedésén.

Bővebben

Sakk-matt az Istentől

...és mattMottó:A föld királyai fölkelnek,
nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:

Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!’
Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk,
kineveti őket az Úr.
” (Zsolt 2,2-4)

Ma reggel kicsit megleckéztetett az Úr; no nem abban az értelemben, hogy megbüntetett volna, épp ellenkezőleg: megmutatta kicsiben, hogyan cselekszik nagyban. Jelentem, a leckét megtanultam, és most igyekszem felmondani; hátha más is okul belőle, és akkor nemcsak nekem válik hasznomra.

Bővebben

Megtartó meder

Mottó:Most a Szent Városba vitte a Sátán, és a Templom párkányára állította.
‘Ha Isten Fia vagy – mondta -, vesd le magad, hiszen írva van:
Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.’
Jézus így válaszolt: ‘Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” (Mt 4,5-7)

Jézus elfogatásának éjjelén vérrel verejtékezve könyörgött az Atyához, hogy ha lehetséges, kerülje el azt a szenvedést, ami vár rá. Ugyanezen az éjszakán a tanítványok szertefutottak, Péter pedig háromszor, átok-esküvel megerősítve azt is letagadta, hogy ismeri Jézust. Kakasszóra Annás befejezte Jézus előzetes kihallgatását, és átkísértette a Főtanács elé; az udvaron egy pillanatra találkozott Mester és tanítvány tekintete; “Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: ‘Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.’ Kiment és keserves sírásra fakadt.” (Lk 22,61-62.)

Bővebben

Elit alakulat

Mottó:Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz,
ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk,
akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette.
Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása,
ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget.
A bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján,
s annyival kiválóbb, mint az angyalok,
amennyivel különb nevet örökölt náluk.
” (Zsid 1,1-4.)

A napokban egy ókori Kínáról szóló könyvet keresve egy nem kifejezetten keresztény könyvesboltban jártam, ahol megakadt a szemem egy könyvcímen “Az angyalok hatalma”. Talán Olvasóim sem lepődnek meg, ha elárulom, hogy e könyv az “Ezotéria” feliratú polcon volt. Ez az esemény felidézett emlékezetemben egy másik könyvet, amelyet – bízva az Apostoli Szentszék Könyvkiadójában – megvettem, de alaposan csalódtam benne, mert több volt benne a jámbor képzelet, mint a hasznos tudás. (Persze értem, hogy a könyv amerikaiaknak készült, és az ő kérdéseikre ad válaszokat, de angyaltanban J. R.R. Tolkien és C. S. Lewis képzelet szülte (általam egyébként kedvelt) írásait nem tudom hiteles forrásnak tartani…) Pedig nem ártana néhány dolgot tisztázni az angyalokkal kapcsolatban, még mielőtt a “másik oldal” változata rögzül a fejekben.

Bővebben