A fényből visszatekintve

Mottó:Ha Krisztussal meghaltunk,
hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” (Róm 6,8)

Jócskán bent vagyunk a Nagyböjtben; ezzel az időszakkal a nem hívő emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni, és ennek az oka részben az, hogy sokszor a hívők sem értik, mi végre ez a rendszeres évi “tisztítókúra”.  Az odáig rendben van, hogy ez által a Húsvétra készülünk fel,  de azt hiszem ebben a felkészülésünkben általában elsikkad egy igen lényeges szempont: a Nagyböjt nem az önmegváltás időszaka, hanem a megváltás elfogadásáé. Bővebben

Reklámok

Jézussal az úton

keresztutMottó:Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában,
úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,14-16)

Nagypéntek van, Krisztus kínszenvedésének és halálának az emléknapja. Az Egyház Jézus szavaira (“eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek” Mk 2, 20) emlékezve gyászol ezen és a következő napon, ezért nincsenek szentmisék, csak egy igeliturgia péntek este. Szép szokás azonban a keresztúti ájtatosság, amelynek keretében a hívek Jézus szenvedésére emlékezve igyekeznek felszítani magukban az elhatározást a megtérésre. Ezúttal – rendhagyó módon – én is ilyen útra hívok mindenkit.

Bővebben

Határátlépés

Mottó:Aki rendel, az fizet.

Múlt vasárnap, az esti hetes misén Ipoly atya az Úr Jézus megkeresztelkedéséről tanítva a Jordán folyót a Tiszához hasonlította. Ezen egy kicsit meghökkentem, sőt kissé meg is sértődtem, mert én kézenfekvőbbnek tartottam volna a Dunát, amely itt folyik az egyházközségünk határában. Ez azonban jó volt, mert így legalább elgondolkodtam azon, ami eddig nem jutott eszembe: van-e annak valamiféle jelentősége, hogy Keresztelő János a Jordán vizében keresztelt?

Bővebben

Galadriel tükre

Mottó:Ahol a kincsed, ott a szíved is.

A nyár a pihenés és feltöltődés ideje, amikor az embernek sok olyan tevékenységre is marad ideje, amire egyébként nem. Az elmúlt hónapban én is többet pihentem, mozogtam és olvastam, mint szoktam. Újból elolvastam – többek között – a Gyűrűk Urát is, és újból megnéztem a filmet is. Rögvest szemembe ötlött három eltérés, ami a film értékéből ugyan nem von le, de engem elgondolkoztatott. A regény ugyanis akarva-akaratlan tükröt tart az emberek elé, de ez a tükör más képet mutat a regényben, és mást a filmen.

Bővebben

Tovább is van, mondjam még?

Mottó:A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy.
De arra is rájöttem, hogy egy és ugyanaz
a sorsa mind a kettőnek.
” (Préd.2,14.)

Ilyenkor, Mindenszentek ünnepe és Halottak napja környékén megtelnek a temetők látogatókkal. A sírokat felkereső emberek halott hozzátartozóikra emlékeznek, s ilyenkor azok is kénytelenek a halálra gondolni, akik egyébként még a gondolatától is irtóznak. Az emberek általában nem szeretnek a saját halálunkra gondolni, noha sokan vannak, akik a távkép képernyőjén nap mint nap részvétlenül nézik végig mások halálát. Másokat meg szinte állandóan a halál gondolata foglalkoztat, rémítve-csalogatva egy ismeretlen világba, ahol a földi lét olykor keserves törvényszerűségei már nem érvényesülnek. Még a keresztények közül is sokan vannak, akik nem tudnak megbirkózni a halál gondolatával, és inkább hamis hitekbe menekülnek előle. Hogyan is állunk tehát ezzel a halállal?

Bővebben

Fekete, fehér, igen, nem

Mottó:Az Isten fia, Jézus Krisztus ugyanis […]
nem volt Igen is, meg Nem is,
hanem az Igen valósult meg benne;
Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne.” (2Kor 1,19-20)

“Az éremnek két oldala van!” – szoktuk mondani sokszor, ha úgy gondoljuk, hogy a vitatott kérdés másképpen is meg lehet közelíteni. A világot nem csak egyetlen nézőpontból szemlélhetjük, és az, ami valamilyen szempontból jó, szép, hasznos, más szempontból lehet kellemetlen, haszontalan, vagy akár rossz is. A keresztény liturgiára és világszemléletre ugyancsak jellemző valamiféle sajátos kettősség: a kereszthordozás és a feltámadás kettőssége. Vajon azt jelenti ez – mint néhány vallásfilozófus állította – hogy Istennek van egy démoni oldala is?

Bővebben