Oly’ nehéz a választás! VIII. – Nem bűnvádi eljárás!

Mottó: “… éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz,
amelyet kaptatok,
teljes alázatban, szelídségben és türelemben!
Viseljétek el egymást szeretettel!
Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével
fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4,1-3)

Előző bejegyzésemet azzal zártam, hogy szükséges különböztetni életkor szerint is a javasolt gyakorlati megoldásokat illetően. Ez már átvezet egy másik kérdéshez: a modern pasztorációs kísérletekhez, amelyek sok esetben inkább tükrözik a korszellemet, mint a valódi keresztény meggyőződést a házasságról, és általában a kapcsolatokról. Bővebben

Reklámok

Oly’ nehéz a választás VII. – Van más választásunk?

Mottó:Ne tartózkodjatok egymástól,
legföljebb közös megegyezéssel egy időre,
hogy azt imádsággal töltsétek.
Azután térjetek vissza egymáshoz,
nehogy a sátán megkísértsen benneteket,
mivel nem tudtok megtartóztatásban élni.
” (1Kor 7,5)

Legutóbbi bejegyzésemben a katolikus fiatalok házasságra való felkészítése kapcsán a keresztény individualizmus veszélyeire hívtam fel a figyelmet, és utaltam arra, hogy a rosszul felfogott szerzetesi lelkiségnek az Egyház pasztorációs gyakorlatára e téren gyakorolt befolyása milyen károkat okozott. Mostani bejegyzésemben azt szeretném kicsit megvilágítani, hogy szerintem miért elhibázott a “hagyományos” pasztorációs megközelítés,  és melyek azok a szempontok, amelyek alapul szolgálhatnának e téren is a megújulásra.

Bővebben

Oly’ nehéz a választás II. – Valódi-e az Igazi?

igaziMottó:Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból
megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.” (Ter 2,22)

Mielőtt néhány gyakorlati kérdést megvizsgálnék, először is egy jószándékú, ám már keresztény körökben is ható, ártalmas nézetre szeretném felhívni a figyelmet.  Nevezetesen arra, hogy aki sokáig nem talál párt, az saját magának köszönheti, hiszen túl nagyok az igényei, ezért neki kell megváltoznia és megértenie, hogy “nem jön el a szőke herceg”, és “Igazi nem létezik”. Míg előbbi állítással általában egyet tudok érteni (bár ha a Földön csekély számban élő szőke hercegek is nősülnek, akkor nyilván van, akihez tényleg eljön a szőke herceg), utóbbival azonban nem, és ennek hangoztatását nagyon károsnak tartom, mert csak arra jó, hogy az őszinte keresőket elkedvetlenítsük, és a házasságokat rossz kompromisszumokra építsük. Ráadásul ez az állítás nem is igaz.

Bővebben

Kitelepülők és otthonülők

távozóbanMottó:Ezért a férfi elhagyja apját és anyját
és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.” (Ter 2,24)

A napokban a világhálón kalandozva ígéretes nevű blogra találtam: “Keresztény család”. Átfutottam a bejegyzéseket, főleg angol nyelvű cikkek fordításai szerepelnek rajta. Az általam elolvasott bejegyzések egyikében egy amerikai pszichiáter adott párkeresési tanácsokat, és – egyebek mellett – óva intett azoktól, akik 35 évesen még otthon élnek. Ez az apró megjegyzés emlékeimbe idézte azt a másik cikket, amelyet a Családhálón olvastam a “gyernőttekről”, és eldöntötte a kérdést: itt az ideje, hogy ezzel a világhálón terjedő butasággal szembeni éles kritikámat megosszam kedves Olvasóimmal. Bővebben

Csak amíg a halál el nem választ (?)

ringsMottó:Mert mint a halál, olyan erős a szerelem,
olyan a szenvedély, mint az alvilág.” (Én 8,6)

A mai Evangéliumban elénk tárt történet, amikor a szadduceusok Jézust a hét fivért túlélő feleség sorsáról kérdezik, azok közé a szakaszok közé tartozik, amelyet könnyű félreérteni. Nem csoda, hogy a ma olvasott lukácsi változat is bővebb, mint Máté és Márk szövege; szemmel láthatólag a pogányoknak író, pogány származású Lukács számára is magyarázatra szorult Jézus tömör válasza. Azonban pont Lukács többletét olvasva lehet az az érzésünk, hogy a házasság evilági, majdnemhogy bűnös dolog, aminek a mennyben nincs értéke, hiszen csak a “világ fiai” azok, akik nősülnek és mennek férjhez. De valóban ezt mondja Jézus?

Bővebben

Családi kör

holyfamilyMottó:De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá,
ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki.
Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
Az ember így szólt: “Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.”
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.” (Ter 2,20-24)

Ma Szent Család vasárnapja van. Az idei ünnepnek különös jelentőséget ad, hogy az elszabadult hajóágyúként ítélkező Alkotmánybíróság – mintegy ellen-karácsonyi ajándékként – logikát megvető jogászi rabulisztikával kiüresítette  a családvédelmi törekvéseket, egy feles törvényre hivatkozással megsemmisítve egy kétharmados szabályt, az Alaptörvény vonatkozó cikkét nyilvánvalóan nyelvtani, logikai és történeti értelmével ellentétesen  értelmezve, ötszáz éves hagyományra hivatkozva egy kezdettől fogva okkal vitatott, és csak az Alkotmánybíróság végzetesen torz felfogásának köszönhetően fennmaradt hároméves intézmény – a bejegyzett élettársi kapcsolat – még csak tervezett családjogi besorolása védelmében. Hiába no, a bűntett elnyeri méltó büntetését: az alkotmányozó hatalom vonakodott besorolni az Alkotmánybíróságot a bírósági szervezetbe, az alkotmánybírókat pedig a többi bíró közé, így az Alkotmánybíróság úgy tekintheti, hogy az Alaptörvénybe foglalt értelmezési alapelv rá nem vonatkozik. Persze ez is csak egy apró adalék, amely azt mutatja, hogy a család intézménye ostrom alatt áll.

Bővebben

Amit Isten egybekötött…

Mottó: “Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban,
amely szívük megátalkodottságának következménye.
Lelkileg eltompulva kicsapongáso
kra adták magukat,
és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek.”
(Ef.4,18-19.)

Jean Bodin, a szuverenitás-elmélet atyja, az abszolutizmus ideológiájának első kifejtője még úgy tanította, hogy az abszolút uralkodó bármit megtehet, hiszen Isten után ő a legfőbb tekintély, ezért nem köti semmilyen törvény, kivéve az isteni törvényt. Boldog idők, amikor még valamilyen korlátját elismerték a törvényalkotásnak!

Bővebben