Az Isten fegyverzete

Mottó:Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy
a gonosz napon ellenállhassatok,
és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.” (Ef 6,13)

Nem tudom, kedves Olvasóim, észrevették-e, de a világban kíméletlen háború dúl. Most nem pusztán a szomszédunkban zajló, ukrajnai polgárháborúra, a Szíriában, Líbiában, Nigériában, Szomáliában és a világ számos más pontján dúló harcokra, vagy a terrorizmusra gondolok. A világban hatalmas erők mozdulnak meg nap mint nap, hogy a kereszténységet visszaszorítsák, és mindazt, ami számunkra igazán fontos, megsemmisítsék. Ez a harc nem az olajért, gyémántért vagy a nagyobb profitért zajlik, hanem a legnagyobb kincsért, amelyért semmi sem elég drága: az emberi lelkekért, az üdvösségünk ellen. Bővebben

Reklámok

A pirkadat embere

pirkadatMottó:Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz.” (Péld 4,18.)

Vannak szavak, amelyek lassan kikopnak a használatból, és más, rokonértelmű szavak kerülnek a helyükre, majd pedig – ezek eltérő jelentése miatt – már ezeket sem használjuk egy jelenségre, és így a valóság egy része megnevezhetetlenné válik. Alighanem így vagyunk az “igaz ember” szóval is: keresztény hatásra az “igaz ember” kifejezést a “szent” váltotta fel, amelynek jelentése azonban egyre inkább a kanonizált szentekre és a “tökéletes” emberekre szűkült. Pedig igaz emberek ma is élnek köztünk, még ha nem is nevezzük így őket – talán azért, mert nem ismerjük e szó jelentését.

Bővebben

Az igazat mondd, ne csak a valódit!

töredékMottó:Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül,
és úgy tanítja az embereket,
azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában.
Aki viszont megtartja és tanítja őket,
az nagy lesz a mennyek országában.
” (Mt 5,8-9)

A mai Olvasmányban Mózes a Törvény kapcsán figyelmezteti hallgatóságát: “Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek.” (MTörv 4,2) Ez a kijelentés látszólag a vallási fundamentalizmus alapja: azt, és csak azt hirdetjük, ami a Szent Könyvben (a Törvényben) le van írva. Valójában éppen ez az a kijelentés, amely alapján felismerhető a vallási fundamentalizmus alapvető hazugsága.

Bővebben

Híd a mélységek felett

útMottó:Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne,
az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

A mai Evangéliumban Jézus búcsúbeszédéből hallhattunk egy igen-igen fontos részt. Jézus szavai – “én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” – magasztosan és titokzatosan csengenek. Tapasztalataim szerint a legtöbb keresztény csak tisztelettel ismételgeti ezeket a szavakat, a nélkül, hogy értelmüket felfogná. Nem csoda, hiszen a szentbeszédek is általában megelégszenek azzal, hogy az első jelentését kibontsák: nincs másban üdvösség, csak Jézusban.

Bővebben

Trendzavarók

magyar szabadsagharcosMottó:Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre.
Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.” (Mt 10,34)

A kereszténység közkeletű vélekedés szerint a türelem, béke és szeretet vallása – legalábbis ezt hirdeti magáról. Ez az, amit ma a Világ elvár az Egyháztól: csendesen illeszkedjen be a neki megszabott társadalmi keretek közé, ne politizáljon, ne akarja másoknak megmondani, mi a helyes – hiszen a vallás magánügy. Ehhez képest a mai Evangélium is “törlendő” a Szentírásból, mert azt az “intoleráns”, “militáns”, “fundamentalista” vallásosságot tükrözi, amelynek a “tolerancia, pluralizmus és nyitott gondolkodás” elvein felépülő, fejlett demokratikus rendszerekben nincs helye, és amelyet a “jó” keresztények sem vallanak már magukénak. Sajnálattal közöljük azonban, hogy a Szentírást cenzúrázni nem áll módunkban – még a politikai korrektség nevében sem.

Bővebben