Az igazi imádat

Mottó:Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)

Virágvasárnappal megkezdődik Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünneplése. A lelkiségi irodalom előszeretettel hangsúlyozza Jézus testi és lelki szenvedéseinek nagyságát, annak egyediségét és különlegességét hangsúlyozva. Bár nyilvánvalóan hálátlanság lenne a Megváltó szenvedéseit lekicsinyelni, egy ideje úgy érzem, hogy ez a megközelítés tévútra visz, mert egy olyan mennyiségi szemléletet tükröz, ami afelé hajt, hogy Jézus szenvedését szembeállítsuk és összemérjük mások szenvedésével, holott Jézus megváltói halálának egyik lényeges eleme éppen az emberekkel vállalt szolidaritás. Maga a Szentírás sem a szenvedések nagyságát emeli ki, hanem az emberekkel vállalt szolidaritást és Isten akaratának maradéktalan elfogadását – csak ez utóbbi az, ami Jézust megkülönbözteti a többi embertől (Zsid 4, 15). Bővebben

Reklámok

Nagyhét

Mottó:Az Istennel való egyenlőséget nem tartotta
olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell,
hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött,
és hasonló lett az emberekhez.
Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
“(Fil.2,6-8.)

A következő hét Krisztus szenvedésének hete lesz. Nem csodálkoznék azon, hogy most, az erkölcsi, gazdasági és politikai válság kellős közepén, amikor egyik napról a másikra emberek százai veszítik el munkájukat, és magyarok millióitól veszik el a szociális biztonságot és a jobb élet reményét, sokan úgy gondolnák, hogy nem ez a megfelelő idő és alkalom, hogy mások, pláne egy kétezer éve a földön élt ember szenvedésén elmélkedjünk. Mégis: ma, amikor evilág hatalmas és gazdag urai fájdalmas áldozatot várnak tőlünk, ám saját kiváltságaikból nem hajlandóak engedni, talán még sokkal inkább szükségünk van arra, hogy felidézzük azt: volt Valaki, aki bár a leghatalmasabb és leggazdagabb Úr volt, mégsem tőlünk várt áldozatokat, hanem minden kiváltságáról lemondva magát áldozta fel értünk.

Bővebben