Sivatagi hadművelet

Mottó:Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust,
hogy az ördög megkísértse.” (Mt 4,1)

Az Egyház a nagyböjt első vasárnapján Krisztus megkísértésének történetét adja elénk az Evangéliumban. A mi negyvennapos böjtünknek Jézus negyvennapos pusztai böjtölése az előképe, nem árt tehát, ha jól értjük, mit is akar ez a történet mondani nekünk. A magyarázatok általában a három kísértést boncolgatják, pedig legalább ennyire érdekes a megelőző negyven nap.

Bővebben

Reklámok

Ünnepelj velünk!

prositMottó:Hiszen föltételezem rólatok,
hogy az én örömöm a ti örömötök is, mindnyájatoké.” (2Kor 2,3)

Úgy alakult, hogy a múlt hétvégén háromszor is hallottam Jézus három példabeszédét az elveszett bárányról, az elveszett drachmáról és a két fiúról. Harmadszorra figyeltem fel arra a mozzanatra, hogy a pásztor, az asszony és az apa örömét meg akarja osztani másokkal is. Azt hiszem, ez a hangulatfestőnek tűnő elem nagyon is fontos szerepet tölt be a példabeszédek helyes értelmének megtalálásában, főleg, ha jó összefüggésben szemléljük. Szerintem ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy a pásztor, az asszony és az apa annyira örül, hogy ezt nem tudja magában tartani, hanem ennél jóval többről. Bővebben

Mire várunk?

tűzbenMottó:Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá,
aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára,
mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,16-18)

A világsajtó szenzációként terjesztette azt a hírt, hogy az ősi maja jóslatok szerint 2012. december 21-én, tehát a téli napfordulókor véget ér a világ. Az emberek szerte a világon vérmérsékletüknek megfelelően kezelték a hírt. Volt, akit bosszantott ez az ostobaság, volt akit mulattatott, mások jóleső borzongással gondoltak erre az izgalmas eseményre, megint mások komolyan vették, és vagy otthon készültek fel a közelgő pusztításra, vagy elutaztak azokra a helyekre, amelyeket – állítólag – a világ vége nem fog érinteni. Végül nem történt semmi, eltekintve attól, hogy a sajtó, néhány önjelölt kutató, továbbá a bunkerkészítők és az utazási irodák jó üzletet csináltak. A világvége-cirkusz azonban tulajdonképpen még jól is jöhet nekünk, keresztényeknek, hiszen akaratlanul is utalt az advent lényegére, és a szokottnál alkalomhoz illőbb hangulatot teremtett. Mi ugyanis minden adventkor – a választott nép Messiásra való várakozását felidézve – valójában a világ végét, Krisztus második, dicsőséges eljövetelét várjuk.

Bővebben

Fekete, fehér, igen, nem

Mottó:Az Isten fia, Jézus Krisztus ugyanis […]
nem volt Igen is, meg Nem is,
hanem az Igen valósult meg benne;
Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne.” (2Kor 1,19-20)

“Az éremnek két oldala van!” – szoktuk mondani sokszor, ha úgy gondoljuk, hogy a vitatott kérdés másképpen is meg lehet közelíteni. A világot nem csak egyetlen nézőpontból szemlélhetjük, és az, ami valamilyen szempontból jó, szép, hasznos, más szempontból lehet kellemetlen, haszontalan, vagy akár rossz is. A keresztény liturgiára és világszemléletre ugyancsak jellemző valamiféle sajátos kettősség: a kereszthordozás és a feltámadás kettőssége. Vajon azt jelenti ez – mint néhány vallásfilozófus állította – hogy Istennek van egy démoni oldala is?

Bővebben