A szükséges strukturális átalakítás

barad-dur-collapsesMottó:Mert mindenki, aki gonoszat tesz,
gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra,
nehogy kiderüljenek a tettei.

Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit,
a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire,
amelyeket az Istenben vitt végbe.
” (Jn 3,20-21)

A napokban a buszon utaztam, és befészkelte az agyamba magát egy szóösszetétel: “a bűn struktúrái”. Azt tudtam, hogy ez Szent II. János Pál pápa megfogalmazása volt, aki a Sollicitudo Rei Socialis enciklikájában használta először ezt a fogalmat a társadalmi szinten  intézményesült bűn megjelölésére, vagyis az olyan rendszerszerűen működő társadalmi jelenségekre, amelyek az embereket szinte kikerülhetetlenül a bűn felé terelik. Ahogy utaztam a buszon, elkezdtem gondolkozni azon, mit is jelent ez a fogalom a mindennapok nyelvére lefordítva … Bővebben

Reklámok

Ember a nagyító alatt

Mottó: „Aki a kicsiben hű, a nagyban is hű.” (Lk 16,10)

Nem tudom, elgondolkodtak-e kedves Olvasóim azon, hogy miért tartják sokan úgy, hogy a hatalom megrontja az embert. Ez a – látszólag – rendkívül szigorú ítélet a hatalmasok felett egyesek szerint a hitványak és sikertelenek irigységének gyümölcse, míg mások szerint örök és változhatatlan törvény. Ez utóbbi vélekedés mellett még vallásos érveket is felhoznak: a hatalom az Istené, így az az ember, aki mások felett hatalmat gyakorol, eleve rossz úton jár. Erkölcsös ember tehát menekül a hatalomgyakorlás kísértése elől, annál is inkább, mert a hatalom megtartása tisztességes eszközökkel lehetetlen.

Bővebben