A fényből visszatekintve

Mottó:Ha Krisztussal meghaltunk,
hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” (Róm 6,8)

Jócskán bent vagyunk a Nagyböjtben; ezzel az időszakkal a nem hívő emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni, és ennek az oka részben az, hogy sokszor a hívők sem értik, mi végre ez a rendszeres évi “tisztítókúra”.  Az odáig rendben van, hogy ez által a Húsvétra készülünk fel,  de azt hiszem ebben a felkészülésünkben általában elsikkad egy igen lényeges szempont: a Nagyböjt nem az önmegváltás időszaka, hanem a megváltás elfogadásáé. Bővebben

Reklámok

Nem csak fogyókúra!

túlsúlyMottó:Ez a fajta nem megy ki másként,
csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29.)

Nagyböjt második vasárnapján – mindhárom liturgikus évben – Jézus színeváltozását tárja elénk az Evangéliumban az Egyház. Ennek a történetnek a megértéséhez azonban nem elegendő magát ezt a történetet boncolgatni, hiszen nagyon fontos az, ami ez előtt és ez után következik (akkor is, ha látszólag nincs különösebb összefüggés e történetek között). Vigyázzunk, hogy a mai jelenet nagyszerűsége nehogy minket is tévútra vezessen, mint a kiválasztott apostolokat, akiket az Atya szózatának kellett észre térítenie.

Bővebben

Felhajtóerő

Mottó:Kutyából nem lesz szalonna,
a suszterből primadonna,
szalmalángból nem lesz kráter,
nyúlból nem lesz hózentráger.

Már jócskán benne vagyunk a Nagyböjtben, amely a közvélekedés szerint a bűnbánat és a megtérés időszaka. A bűnbánat fogalmát még csak-csak értjük, de mi a helyzet a megtéréssel? Persze tudjuk, hogy sokan számolnak be rendkívüli érzelmi hatásokról, amelyek hatására úgy érezték, hogy életüket meg kell változtatniuk, s ennek az élménynek a hatására valóban másként kezdtek el viselkedni. No igen ám, de meddig?– szól az ünneprontó kérdés, és nemcsak azok részéről, akik nem hajlandók megbocsátani, és a régen megbánt és levetkezett vétket is unos-untalan felhánytorgatják, de a Gonosz elleni harc veteránjai részéről is.

Bővebben

Hadgyakorlat

Mottó:Gyakorlat teszi a Mestert.

Ismét megkezdődött a Nagyböjt, amely a bűnbánat és az aszkézis ideje minden katolikus hívő részére. Tapasztalataim szerint sokan értetlenül állnak ez előtt. Minek kell magunkat sanyargatnunk? (Nincs elég bajunk e nélkül is?) Mások különböző alternatív magyarázatokkal azt próbálják elmagyarázni, hogy a téli igénybevétel után a tavasz kezdetén ez az önmegtartóztató időszak milyen hasznos – a testünknek. Az Egyház a nagyböjttel is Jézust akarja követni, aki megkeresztelkedése után, nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napig böjtölt a pusztában. Jézus ezzel is példát adott nekünk, de –mivel maga bűntelen volt – nem annyira a bűnbánatra, mint inkább az aszkézisre. De mi is az az aszkézis?

Bővebben

Önelfogadás

Mottó:A szem nem mondhatja a kéznek:
’Nincs rád szükségem!’,
vagy a fej a lábnak:
’Nincs rád szükségem!’.
”(1Kor.12,21)

A Nagyböjt kezdetén illenék a böjtről, imádságról és alamizsnálkodásról írnom. Én most mégis az elmúlt hetekben gyakran szóba kerülő ’gender mainstreaming’ vagy másként nemi önrendelkezés gondolatával foglalkoznék, pontosabban azzal a jelenséggel, amely e gondolat mögött is tetten érhető. E gondolat prófétái – ez talán nem annyira köztudott – azt hirdetik, hogy a nemi szerepek csak kulturális eredetűek, lényegében csak megkövesedett előítéletekből állnak, ezért mindenkinek joga van ezeket szabadon megválasztani illetve megváltoztatni. E gondolat térségünkben talán még nem tett szert általános elfogadottságra, ugyanakkor az Európai Bizottság súlyos pénzeket öl e gondolat népszerűsítésébe illetve a „nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés” felszámolásába, ezért nem mehetünk el mellette szó nélkül.

Bővebben