Oly’ nehéz a választás IX. – Maradjunk kapcsolatban!

Mottó:Hagyjátok el tehát a hazudozást,
beszéljen mindenki őszintén embertársával,
hiszen tagjai vagyunk egymásnak.
Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek.
A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. ” (Ef 4,25-26)

Előző bejegyzéseimben arról írtam pár gondolatot, hogy milyen tévutakat látok a fiatalok házasságra való felkészítésének bevett módszereiben. Írtam a keresztény individualizmus csapdájáról, a különneműek elszigetelésének káros voltáról, az egyetemes receptek hiányáról és a megfelelőségi vizsgálat félrevezető voltáról. Okkal merülhet fel hát sokakban, hogy ennyi bírálat után mi az, amit én magam kívánatosnak látnék. Vájt fülű Olvasóim, akik több írásomat is figyelmesen olvasták, persze már nyilván sejtik, hogy a kapcsolat-központú megközelítést tartom kívánatosnak; de mit is jelent ez a gyakorlatban?

Bővebben

Reklámok

Miért mondasz engem jónak?

bőségszaruMottó:Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” (Mk 10,18.)

A mai evangéliumi részletet a “gazdag ifjú” címmel ismertetik a közkeletű bibliamagyarázatok, és ennek kapcsán a gazdagság veszedelmeiről szólnak, hiszen a történet szereplője egy gazdag ember, aki – legalábbis azon nyomban, amint erre Jézus felhívja – nem tud lemondani nagy vagyonáról. Én most mégsem ezen gondolkodtam el, hanem Jézus viselkedésén.

Bővebben

Logiké latreia

Mottó:Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak benneteket,
s arra rendeltelek, hogy menjetek,
teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (Jn 15,16)

Az Evangéliumok egyhangú tanúsága szerint a tanítványok nehezen hitték el, hogy Jézus valóban feltámadt. Az elmúlt vasárnap éppenséggel Tamás apostol történetét olvasták fel templomainkban, aki ilyenkor mindig megkapja a “hitetlen” jelzőt. Nálunk is elhangzott a szentbeszédben, hogy Tamás, meglátva Jézust, “bűnbánatot tartott”. Ez is arra utal, hogy hajlamosak vagyunk erkölcsi szempontból megítélni Tamás apostol magatartását. De vajon valóban az Istennel való tudatos és szándékos szembehelyezkedésről (tehát bűnről) van-e szó esetükben, ami erkölcsileg elítélhető?

Bővebben

Az ima akkor a legértékesebb, ha őszinte

Mottó: „Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok …
(Mt 6,7)

Nem tudom, ki gondolkodott már el azon, hogy miért gondolják sokan, hogy az ima az emelkedett líra egyik fajtája. Pedig ha jól belegondolunk, nem hívő embertársaink tömegei szemében a mi imáink szép versikék recitálásának hatnak. Képmutatónak is tartanak minket ezért, hiszen amilyen szépen tudunk szavalni az Isten előtt, olyan gonoszak tudunk lenni a hétköznapokban.

Bővebben