Az igazi imádat

Mottó:Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)

Virágvasárnappal megkezdődik Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünneplése. A lelkiségi irodalom előszeretettel hangsúlyozza Jézus testi és lelki szenvedéseinek nagyságát, annak egyediségét és különlegességét hangsúlyozva. Bár nyilvánvalóan hálátlanság lenne a Megváltó szenvedéseit lekicsinyelni, egy ideje úgy érzem, hogy ez a megközelítés tévútra visz, mert egy olyan mennyiségi szemléletet tükröz, ami afelé hajt, hogy Jézus szenvedését szembeállítsuk és összemérjük mások szenvedésével, holott Jézus megváltói halálának egyik lényeges eleme éppen az emberekkel vállalt szolidaritás. Maga a Szentírás sem a szenvedések nagyságát emeli ki, hanem az emberekkel vállalt szolidaritást és Isten akaratának maradéktalan elfogadását – csak ez utóbbi az, ami Jézust megkülönbözteti a többi embertől (Zsid 4, 15). Bővebben

Reklámok

Belül tágasabb

szivárványMottó:Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet,
hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra.” (Ter 8,21)

A Biblia első lapjain, a Teremtés könyvének első fejezeteiben nagy mítoszok találhatók, amelyeket még a nem hívők is jól ismernek – legalábbis ezt gondoljuk. Hűséges olvasóim valószínűleg emlékeznek rá, hogy már foglalkoztam röviden a teremtéstörténettel (Genezis), a bűnbeesés történetével (Fekete, fehér, igen, nem), Káin és Ábel történetével (Zöld szemű szörnyeteg) és a bábeli torony történetével (Bábelből jelentjük …). Nem foglalkoztam viszont még a vízözön történetével, mert túlságosan nagy falatnak tűnt. Most is annak tartom, de talán megtaláltam hozzá a kulcsot …

Bővebben

Önmegváltás, önfeladás vagy önátadás?

Mottó:Mindent vizsgáljatok meg,
a jót tartsátok meg.
” (1Tessz 5,21)

Az elmúlt vasárnap az öröm vasárnapja volt, a következő pedig az utolsó adventi vasárnap lesz, amelynek evangéliuma – Jézus megtestesülésének hírüladása – igazán közel hozza hozzánk a karácsonyi örömöt. Az esti hetes prófétai párosa – egyebek mellett – az önátadás örömére hívta fel a figyelmünket, amely jól illeszkedik a következő vasárnap olvasmányaihoz is. Bennem ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdés: milyen mértékig függ tőlünk az életünk, és milyen mértékig az Istentől. Pontosabban: mi az emberi szabadság és igyekezet szerepe az ember üdvössége szempontjából?

Bővebben