Oly’ nehéz a választás VII. – Van más választásunk?

Mottó:Ne tartózkodjatok egymástól,
legföljebb közös megegyezéssel egy időre,
hogy azt imádsággal töltsétek.
Azután térjetek vissza egymáshoz,
nehogy a sátán megkísértsen benneteket,
mivel nem tudtok megtartóztatásban élni.
” (1Kor 7,5)

Legutóbbi bejegyzésemben a katolikus fiatalok házasságra való felkészítése kapcsán a keresztény individualizmus veszélyeire hívtam fel a figyelmet, és utaltam arra, hogy a rosszul felfogott szerzetesi lelkiségnek az Egyház pasztorációs gyakorlatára e téren gyakorolt befolyása milyen károkat okozott. Mostani bejegyzésemben azt szeretném kicsit megvilágítani, hogy szerintem miért elhibázott a “hagyományos” pasztorációs megközelítés,  és melyek azok a szempontok, amelyek alapul szolgálhatnának e téren is a megújulásra.

Bővebben

Reklámok

Oly nehéz a választás I. – Hogy’ kerül a csizma az asztalra?

ringsMottó:A tanítványok megjegyezték:
„Ha így áll a dolog a férj és feleség között,
nem érdemes megházasodni.”
” (Mt 19,10)

Az ősz egyik legfontosabb egyházi eseménye, amely a világi sajtó élénk érdeklődését is kiváltotta, a házasság és család kérdéskörét tárgyaló rendkívüli püspöki szinódus volt. A világi sajtó érdeklődését persze az váltotta ki, hogy tájékozatlanságukban úgy gondolták, hogy ez valamiféle reform-zsinat, amelyen dogmák dőlnek meg, és az Egyház szakít azzal a “meghaladott” nézetével, amely a házasságot egy férfi és egy nő életen át tartó, kizárólagos, felbonthatatlan és mindhalálig tartó szövetségének tekinti. Aki ezt várta, alaposan csalódhatott, hiszen ez a püspöki szinódus alapvetően pasztorális jellegű előzetes tanácskozás volt; mi azonban, akik  együtt élünk az Egyházzal, okkal mondhattuk azt: legfőbb ideje volt, hogy a családdal és házassággal kapcsolatos lelkipásztori gyakorlatot alaposan átgondoljuk.

Bővebben

Harcban az igazságért!

Mottó: „Nem annyira test és vér ellen kell küzdenünk,
hanem a fejedelemségek és hatalmasságok,
ennek a sötét világnak kormányzói és
az égi magasságok gonosz szellemei ellen.
Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverzetét,
hogy a gonosz napon ellenállhassatok,
és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat!” (Ef. 6,12.-13.)

Folytatva az előbbi gondolatmentünket, vizsgáljuk meg, miként lehetne megfelelő fegyverzettel ellátni gyermekeineket és fiataljainkat abban a világban, amely a nemi erkölcs megsértését tréfára veszi? Szigorú tiltással és felügyelettel? Talán korai és teljes felvilágosítással?

Bővebben