Az én szabadságom a te szabadságod? II.

keresztrefeszitesMottó:Míg ugyanis a bűnnek szolgáltatok,
az igazsággal szemben szabadok voltatok.

Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek?
Hiszen annak vége a halál.

Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek.
Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.” (Róm 6,20-22)

Az előző bejegyzésemben a filozófiai liberalizmus mögött meghúzódó, a felvilágosodás gondolkodói által megrajzolt individualista emberképről, és a társadalom, illetve az állam eredetét magyarázni hivatott szerződés-elméletekről ejtettem néhány szót. Látnunk kell azonban, hogy a szerződéselméletek, az individualista emberkép és individualista szabadságfogalom nem tekinthetők a nyugati világ politikai gondolkodás kizárólagos hagyományának.

Bővebben

Reklámok

Genezis

Mottó:Barēšit bārā Ĕlohim,
ēt ha-ššāmajim va-ēt ha-ārec.
Va-hā-ārec hāja-tā tohu vā-bohu
va-hošek al-pané tahom,
va-ruah Ĕlohim mārahepet
al-pané ha-mmājim.
” (Ter.1,1.)

Az elmúlt hetekben olvastam a világhálón egy rövidhírt, ami arról tudósított, hogy az Egyesült Államokban az „evolucianisták” győzelmet arattak a „kreacionisták” felett. Már akkor felmerült bennem, hogy érdemes lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni, de aztán jöttek fontosabb és időszerűbb kérdések, ezért kissé késedelmet szenvedett e kérdés kitárgyalása. De ez nem is volt baj! Anyaggyűjtés közben ugyanis rájöttem, hogy „kreacionisták” Magyarországon is vannak, s a világhálón a kérdésről magyarul is heves viták zajlanak. Az „evolucianisták” szerint az evolúció elmélete többé már nem tudományos elmélet, hanem bizonyított tény, amely a különböző életformák eredetét elégségesen megmagyarázza, az egyes élőlény-fajok létrejöttének közvetlenül Isten akaratára való visszavezetése babonaság. Ezzel szemben a „kreacionisták” szerint a világot Isten a Bibliában leírtak szerint, olyannak teremtette, amilyennek most ismerjük, az evolúció bizonyítékai koholmányok. Azt hiszem, a vita alapvetően abból adódik, hogy mind a két tábor helytelenül értelmezi az ú. n. hatnapos teremtéstörténetet és a tudomány szerepét és korlátait.

Bővebben