Írás a porban

jn_81-11Mottó:Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr, az Isten –,
s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?.
” (Ez 18,23)

Az elmúlt vasárnap a házasságtörő asszony esetét adta elénk az Evangéliumban az Egyház. Jól ismert történet, még a nem hívők is ismerik annyira, hogy vicc is született belőle. Ilyenkor szokás szerint az ítélkezést ítélik el a szószékről, mert a farizeusok és írástudók kudarcára irányul a figyelem, bár szerintem sokkal érdekesebb Jézus magatartását megfigyelni, mert úgy talán a szöveg mélyebb rétegei is megnyílnak: hogyan tekint Isten a bűnös emberre?

Bővebben

Reklámok

Útelágazás

Mottó: „Legyen ez a jubileum számotokra:
mindenki kapja vissza birtokát,
mindenki térjen vissza családjához!
” (Lev.25,10)

Ismét eltelt egy esztendő, amelyet nagy reményekkel kezdtünk és nagy csalódással fejeztünk be. Az óév kezdetén sokan gondolták azt, hogy az utolsó nehéz évet kezdjük, a végére már úgy emlegettük, mint az utolsó békeévet. Az új esztendőhöz már eleve kevesebb reményt fűzünk: ez a válság kiteljesedésének éve, amikor évtizedek verejtékes munkájának szerény eredménye semmisülhet meg, ismét elérhetetlen távolba kerül a tisztes életszínvonal elérésének és fenntartásának lehetősége, és sokak számára a megélhetés is bizonytalanná válik. Ebben a helyzetben, azt hiszem, a remény és újrakezdés évének nevezni ezt az új esztendőt, legalábbis megbotránkoztató. Mégis azt teszem.
Bővebben