Végítélet: 2012 ??!

Mottó:Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket.
Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában.
De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét,
és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
s egész Júdeában és Szamariában,
sőt egészen a föld végső határáig.
” (ApCsel 1,7-8)

Ha hinni lehet a tömegtájékoztatás és a sajtó által felhabosított maja jövendölés mai értelmezésnek, már csak alig több, mint egy hónap van hátra ebből a világból. Az a gazdasági rend, amelyet pénzügyi műveletek szabadságára és a pénzügyi szemlélet mindenhatóságára felépítettünk, valóban recseg-ropog, és az igazságosság eszméjétől a politikai korrektség dogmája által elválasztott, erkölcsi talajukat vesztett demokratikusnak nevezett, valójában mélyen oligarchikus rendszerek, amelyek a tömegek manipulációjára és a kis hangsúlykülönbséggel ugyanazt az utat felkínáló pártok közti zárt versengésre épülnek, az elszegényedett és elkeseredett tömegek szemében komolyan megkérdőjelezhetőkké váltak. Ennek ellenére semmi jele annak, hogy a világ vége elközelgett volna; csak a mi kereszténységétől megfosztott nyugati keresztény világunk alkonyának sápadt fényei ezek, hirdetve, hogy ha nem tér vissza nyomban éltető keresztény gyökereihez, gőgös tündöklését hamarosan keserű szolgaság váltja fel. A mai Evangéliumban azonban Jézus az igazi világvégéről beszél, ószövetségi képekkel, a mai fül számára talán túlságosan is titokzatosan, hallgatósága számára mégsem teljesen homályosan.

Bővebben

Reklámok