Felhajtóerő

Mottó:Kutyából nem lesz szalonna,
a suszterből primadonna,
szalmalángból nem lesz kráter,
nyúlból nem lesz hózentráger.

Már jócskán benne vagyunk a Nagyböjtben, amely a közvélekedés szerint a bűnbánat és a megtérés időszaka. A bűnbánat fogalmát még csak-csak értjük, de mi a helyzet a megtéréssel? Persze tudjuk, hogy sokan számolnak be rendkívüli érzelmi hatásokról, amelyek hatására úgy érezték, hogy életüket meg kell változtatniuk, s ennek az élménynek a hatására valóban másként kezdtek el viselkedni. No igen ám, de meddig?– szól az ünneprontó kérdés, és nemcsak azok részéről, akik nem hajlandók megbocsátani, és a régen megbánt és levetkezett vétket is unos-untalan felhánytorgatják, de a Gonosz elleni harc veteránjai részéről is.

Bővebben

Reklámok

Törvénytisztelők

Mottó:Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat.
Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” (Mt 5,17)

Újév napján az Evangélium visszakanyarodik a Karácsony estéjéhez; a szentbeszédek többsége is ennél a történetnél időz. Az előírt evangéliumi szakasz azonban itt nem ér véget, hiszen utolsó mondata ez: “Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.“ (Lk 2,21). Miért akarom felhívni erre a momentumra a figyelmet, így, egy hét múltán is? Azért, mert ha jól utánaszámolunk, ez a nyolcadik nap az, amelyiken Jézust körülmetélték, Karácsonytól számítva éppen Újév napjára esik.

Bővebben

Örömhír – nemcsak haladóknak

Mottó:Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura,
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.” (Lk 10,21)

Advent negyedik vasárnapján az Egyház Jézus fogantatása hírüladásának történetét tárja elénk az Evangéliumban. Ez az utolsó nagy lépcsőfok az adventi várakozásban az ünnepi esemény, Jézus születésének meghirdetése előtt. Ezt a történetet azonban sokszor félreértjük, mert nem annyira az evangéliumi történet szövege és annak szentírási párhuzamai, mint inkább Jézus és Mária „előéletét” bemutató apokrif iratok befolyásolják gondolkodásunkat. Mária csodás születése, nevelkedése a Templomban, szüzességi fogadalma, az özvegy, idősödő József jegyesekénti kiválasztása mind-mind e forrásból ered, és eltereli figyelmünket az igazságról: Isten csendben, minden feltűnés nélkül készítette elő a Megváltó születését, és csak a kellő pillanatban nyilatkoztatta ki azoknak, akiket illetett.

Bővebben

Deviza-saga III. – A pénz ára

Mottó:A tőzsde nem ideges embereknek való.” (André Kosztolányi)

Alighogy kihúzom a lábamat az országból, mindjárt zavar keletkezik! Mert alig több mint egyheti távollét után mire érkeztem vissza?! A forint árfolyama odébb ugrott, a Kormány a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult segítségért; míg a helyzetről tájékozódtam, még le is minősítették az országot. Ezek nem jó hírek, de pánikra semmi ok; inkább próbáljuk megérteni, mi is történik valójában. A magyarázatokból nincs hiány: a nemzetközi pénzügyi összeesküvéstől kezdve a befektetői idegességen át egészen a kormányzati bizalomvesztésig sok mindent megjelöltek már fő okként. Mindezek a magyarázatok tartalmazzák az igazság egyes elemeit; ha azonban meg akarjuk érteni a helyzetet, jó lesz kicsit jobban megismernünk a pénzpiac működését.

Bővebben

Magyarország Éke

Mottó:Sokkal többet ér az embernek a megfontoltság, mint az ősz haj,
és a bűntelen élet, mint a magas kor.” (Bölcs 4,9)

Szent Imre ünnepét ültük; ilyenkor mindig fokozottabb figyelem vetül az ünnepelt alakjára. De vajon mi az, amit alakjából kiemelésre méltó és számunkra is utat mutathat? Hagyományosan szűzi tisztaságát szokták erényei közt kiemelni: ez nem véletlen, hiszen ez nagyban elősegítette szentté avatását, és Legendája is főleg ezt emeli ki ; számos más erénnyel is dicsekedhet, amelyeket azonban „fő” erénye némiképp háttérbe szorít. Újabban viszont éppen „fő” erénye, pontosabban annak megvalósulása az, ami vitákat kelt alakja körül, ezért ma  élesebben vetül fel a kérdés, mint korábban: mit is tanulhatunk Szent Imrétől?

Bővebben

Deviza-saga II. – Mennyi az annyi?

Mottó:Ha a népemből való szegénynek … pénzt kölcsönzöl,

ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára.
Ne követelj tőle kamatot.
” (Kiv 22,24)

Ha a devizaalapú hitelezés elterjedésével okozott gubancot szeretnénk megoldani, akkor a leghelyesebb – tudom, a makedón Alexandrosz kolléga nem értene velem egyet – ha ahelyett, hogy elkezdjük a csomót kaszabolni, szép lassan megkeressük a fonal végét, és úgy kezdjük kibogozgatni a szálakat. No igen, de melyik végét? Nekem úgy tűnik, hogy kezdetben a rossz végét fogtuk meg a dolognak az által, hogy az adósokat hátralékuk szerint soroljuk be különböző csoportokba (90 napon túl nem fizetők, 30 és 90 nap közötti hátralékkal rendelkezők, 30 napos hátralékkal rendelkezők, 1-2 hónapon belül fizetésképtelenek, 1 éven belül fizetésképtelenek, stb.), és az egyes csoportokra külön-külön eszközöket keresünk. Ez szükségképpen igazságtalan eredményre vezet, hiszen nem foglalkozunk vele, ki milyen okból maradt el a teljesítéssel, és egyként büntetünk vagy jutalmazunk olyanokat, akik önhibájukból, vagy önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe. Nem véletlenül berzenkednek az ilyen jellegű megoldások ellen azok, akik nem érintettek a kérdésben.

Bővebben

Deviza-saga I. – Miből lesz a cserebogár?

Mottó:Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki,
de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. ” (Mt 13,12)

Ismét a 245 forintos szintet ostromolja a svájci frank árfolyama; a deviza alapon eladósodottak rettegve figyelik a fejleményeket, a nemzetgazdasági miniszter – feltehetőleg – csendben szitkozódik. No igen, a nagyjából 14.100 milliárd forint kiadási főösszegű költségvetés nem tudja lenyelni a nagyjából 5.500 milliárd összegű deviza alapú hitelállományt, ugyanakkor a növekvő törlesztőrészletek elveszik a teret a belső fogyasztás bővülése elől, amely ilyen válságos időkben beindíthatná a gazdaságot. Mindennek tetejébe – jó magyar szokás szerint – a deviza alapon eladósodottak és a deviza alapon el nem adósodottakat sikerült összeugrasztani.

Bővebben